Doradztwo BHP

doradztwo BHP phu MACHFirma P.H.U. MACH w ramach doradztwa w zakresie BHP oferuje:

  • Szkolenia BHP, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy.
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej oraz prowadzenie rejestru wypadków.
  • Ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
  • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy.
  • Opracowywanie stanowiskowych instrukcji BHP.
  • Doradztwo w zakresie poprawy warunków pracy.
  • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
  • Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów.